Türk Milletinin Cehaletle ve Hainliklerle İmtihanı Devam Ediyor

Türk Milletinin Cehaletle ve Hainliklerle İmtihanı Devam Ediyor

Prof.Dr. Yümni Sezen

MEDİNE SÖZLEŞMESİ Mİ, MEDİNE BEYANNAMESİ Mİ?

Her devirde, ilkel topluluklar dışındaki her toplum için cereyan etmiş olan ve etmekte bulunan bunalımların, problemlerin, tehlikelerin daima biraz fazlası Türk Milleti’nin payına düşmüştür ve şu anda da öyledir. Bu milletin önce cahillikler ve hainliklerle başı hep dertte olmuştur. Son yıllarda yaşanan ve son günlerde doruğa çıkan İslam’ı istismar bunlardan biridir. İslam’ın ilk yıllarında yayınlanan “Medine Beyannamesi”ni tersinden okuyarak, şu anda hainliğe de alet ederek kullanıldığını görüyoruz. Bu da açılım siyasetinin sonuçlarından biri olsa gerektir. Okumaya devam et “Türk Milletinin Cehaletle ve Hainliklerle İmtihanı Devam Ediyor”

Türk Irkı Yoksa Hiçbir Irk Yoktur

Türk Irkı Yoksa Hiçbir Irk Yoktur

Prof.Dr. Yümni Sezen
Arel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Türk ırkı yokmuş. Bunu diyenlere tutup antropoloji, tarih, sosyoloji dersi vermeye değer mi? Bence değmez. Bunlar bilmez, anlamaz, daha kötüsü anlasa da işine gelmez. O, fonksiyonunu icra edecek Türk düşmanlığı paslanmış halkalarına bir yenisi olarak eklenmek fonksiyonu. Bir de üstelik bilime sığınarak, akademisyenliği kullanarak bu fonksiyon ifa edilebilmektedir. Bunun da yetmediği belli ki, siyasete girerek, pekiştirme yapmak istemişlerdir. Mesele fonksiyon meselesidir. Okumaya devam et “Türk Irkı Yoksa Hiçbir Irk Yoktur”

Turan Yazgan’ın Ardından Din-Millet-Siyaset

Turan Yazgan’ın Ardından Din-Millet-Siyaset

Prof.Dr. Yümni Sezen
Arel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Hükümetin televizyon kanalında Kadir Gecesi programını izliyorum. Mevlidden önce düzenlenmiş programda verilen bilgiler ve telkin edilen ruh, tek kelime ile fevkalade. Hem bilgi veriliyor, hem derinleşen duygularla yukarıya tırmanabiliyoruz. Okumaya devam et “Turan Yazgan’ın Ardından Din-Millet-Siyaset”

Sosyoloji Açısından Mezhepler, Tarikatlar, Cemaatler ve Türkiye

Sosyoloji Açısından Mezhepler, Tarikatlar, Cemaatler ve Türkiye

Prof.Dr. Yümni Sezen
Arel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Görünen, bilinen ve yaşanan gerçek şudur ki, dinsiz toplum yoktur. Sosyoloji ve özellikle Durkheim ekolü bu gerçeği dile getirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bütün mütefekkirler de aynı şeyi söylemiştir. Hatta Durkheim, her sosyal kurumun din kurumundan doğduğunu izaha çalışmıştır. Teoriler bir yana, doğrusu eğrisi, iyisi kötüsü yanlışı da ayrıca tartışmaya açık olarak, dinin söz konusu edilmediği ve yaşanmadığı bir toplum, ne zaman ne mekân bakımından mevcut olmamıştır ve böyle devam edecek gibidir. Okumaya devam et “Sosyoloji Açısından Mezhepler, Tarikatlar, Cemaatler ve Türkiye”