Kitapları

Aldatılmamak İçin Anlamak
Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din
Çağdaşlaşma Yabancılaşma ve Kimlik
Dinlerarası Diyalog İhaneti 
Evrenselden Özele Kültür 
Günümüzde İslamiyet ve Milliyetçilik 
Hayatın Manası 
Humanizm ve Türkiye
 İslam Sosyolojisine Giriş
İslam’ın Sosyolojik Yorumu 
Kapitalizmin Zulmü
Marksizmin Muhasebe Defteri
İslam’ın İlke ve Hedefleri 
 Kur’an Işığında İnsan, Akıl ve Toplum
Kültür ve Din
Maddeci Felsefenin Çıkmazları
Sosyoloji Açısından Din
Sosyolojide Temel Bilgiler ve Tartışmalar
Sosyolojiden İdeolojiye
Sosyolojiye Göre Halk Millet Devlet
Türk Toplumunun Laiklik Anlayışı